Το τραγούδι αυτό είναι ένα trip μέσα στις χιλλιετίες, στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, μέσα από τα μάτια των υποτιμημένων της κάθε ιστορικής φάσης. Από τον πρωτόγονο κομμουνισμό, στη δουλοκτησία, στη φεουδαρχία, στον καπιταλισμό, στο κομμουνιστικό αύριο που μας μέλει.  Είναι η σπείρα που εξελίσεται μα φαίνεται σταματημένη αν μας κοιτάν αφ΄υψηλού, μα δεν ξέρουν τι τους περιμένει.