Ένα κομμάτι που μου βγήκε λίγο πριν τις πρώτες μέρες του Μάη του 2012, σε μια περίοδο με ασταμάτητο τρέξιμο για όλους τους λόγους του κόσμου. Στο artwork ένα αλάνι λαυριώτης που έκανα τότε πολύ παρέα.