Ι. Το beat tape αυτό, μέσα απο μια σειρά κινηματογραφικών και επιστημονικών δειγμάτων και μουσικών, διαπραγματεύεται το θέμα της φύσης της ανθρώπινης συνείδησης. Τι ακριβώς είναι, ποιά η σχέση της με τον κόσμο, ποιά η δύναμη της και τα χαρακτηριστικά της. Το έργο αυτό σαν σύνολο δεν προσδοκά να αποτελέσει σε καμμία περίπτωση μια απάντηση, παρά μόνο ερώτηση στα τεράστια αυτά ζητήματα.

ΙΙ. Όπως κάθε τι στο κόσμο, έτσι και το Corrosive Choroid δε μπορεί να ειδωθεί παρά μόνο στο πλαίσιο της εποχής του και του κόσμου στον οποίο γεννήθηκε. Στην εποχή μας η ανάπτυξη της επιστήμης της νευροβιολογίας δίνει μια νέα τροφή για σκέψη σε φιλοσοφικά ζητήματα που έχουν τεθεί απο αιώνες πίσω, χωρίς ακόμα να υπάρχουν σίγουρες απαντήσεις. Το beat tape αυτό είναι μια προσπάθεια να αποτυπωθεί όλο αυτό καλλιτεχνικά.

ΙΙΙ. Ζούμε σε καιρούς διάχυτου παθητικού μηδενισμού και φόβου. Γνωρίζοντας οτι αυτό το beat tape μπορεί να θεωρηθεί οτι συμφωνεί με την κυρίαρχη αφήγηση των πραγμάτων αυτή, θέλω να πω οτι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Κάθε άλλο. Η αλλαγή του κόσμου είναι συνεχής και ο μόνος τρόπος να λειτουργήσει υπέρ μας, είναι να πάρουμε μέρος στη διαδικασία αυτή. Το έργο αυτό επιζητεί να αποτελέσει εργαλείο προς αυτή τη κατεύθυνση.

IV. H διαύγεια είναι ο μόνος τρόπος να δώσουμε τις αναγκαίες κάθε φορά απαντήσεις. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις που θα πρέπει να φοβόμαστε να ρωτήσουμε. Η ερώτηση είναι ο μόνος τρόπος να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο.

  1. Όπως κάθε τι στον κόσμο, έτσι και ο άνθρωπος δε μπορεί παρά να ειδωθεί σαν μια στιγμή στην εξελικτική πορεία. Δηλαδή, ακόμα και να υπάρξουν απαντήσεις(του είδους “δεν υπάρχει συνείδηση και αυτή αποτελεί μια ψευδαίσθηση”) δεν σημαίνει οτι αυτό θα παραμείνει σαν σταθερά άπαξ.

VI. Σε κάθε περίπτωση, το C.C. δε μπορεί να ειδωθεί στην ουσία του παρά μέσα απο το επεξηγιματικό αυτό κείμενο θέσεων.