Ένα τραγούδι για τους φόβους που έχει να ξεπεράσει όποιος στη καθημερινότητα του επιλέγει να μπλέξει και δε βολεύεται με τη κατάσταση ως έχει.