“Το Σάββατο ξεκαύλωμα, Δευτέρα στη δουλειά μάτια στο πάτωμα τρεις βάρδιες, δύο μεροκάματα
Πάλι χαράματα ξυπνάς με υπνηλία κι εκτελείς τη σταθερή χορογραφία
Αυξάνεται η απάθεια στην ανθρωποφαγία αφού μπερδέψαμε το θάνατο με την ελευθερία”